Regulamin

REGULAMIN
Regulamin Sklepu Internetowego Mój Sklep

Postanowienia ogólne

1. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
3. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i dwoływania akcji
promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Do każdego zamówienia może być wystawiana faktura VAT.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a właścicielem sklepu, firmą …… Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Składanie zamówień i płatności

1. Zamówienia można składać poprzez mechanizm „koszyk” znajdujący się na stronie sklepu.
2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w dniu jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
3. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia i potwierdzenia dokonania przelewu
4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
5. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu wystawienia faktury. Nie można anulować zamówienia, które zostało wysłane.
6. Za zakupy w sklepie można zapłacić:
– przelewem bankowym
– gotówką za pobraniem
– gotówką przy odbiorze osobistym
7. Zamówienia z dostawą za granicę płatne są wyłącznie przelewem bankowym.

Cennik i czas dostawy

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem ……… i Pocztą Polską.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym dotyczy on dni roboczych. W wypadku, kiedy towar jest niedostępny na magazynie, firma ……………. zobowiązuje się o tym poinformować kupującego i uzgodnić nowe warunki realizacji zamówienia.
3. Cennik przesyłek krajowych (warunki szczególne, gwarancja dostarczenia):

Rodzaj przesyłki
koszt
odbiór osobisty w siedzibie firmy ……….

przelew – przesyłka pocztą do 1 kg
10 zł
przelew – przesyłka OSTROŻNA pocztą do 1 kg
17 zł
przelew – przesyłka OSTROŻNA pocztą 1-2 kg
20 zł
przelew – przesyłka kurierem 2-5 kg
19 zł
przelew – przesyłka kurierem powyżej 5 kg
24 zł
za pobraniem – przesyłka pocztą do 2 kg 22 zł
za pobraniem – przesyłka kurierem 2-5 kg
24 zł
za pobraniem – przesyłka kurierem powyżej 5 kg
29 zł

4. Dla każdego zamówienia z dostawą za granicę, koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie przez obsługą sklepu.
5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
6. W przypadku przesyłki kurierem, warto sprawdzić przesyłkę przy odbiorze i w razie stłuczki od razu spisać protokół.

Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po otrzymaniu produktu kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.
2. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: ……………… Koszt odesłania produktu sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.
3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Ochrona danych osobowych

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.
2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
3. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www…………pl.
5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Strona główna …

Przewiń do góry